• Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Google+ Icon
Please reload

Search By Tags

Child Safety Training in English

May 31, 2018

We had a successful Child Safety Training in English on the 31st of May at the Presbytery Pavilion from 7 to 9 pm. There were  56 participants who came and attended the training.    We are calling all Vietnamese speaking Parish Volunteers to please attend the Child Safety Training in Vietnamese on the 7th of June 2018 at  the Presbytery Pavilion from 7:00pm to 9:00pm.

 

Huấn luyện An toàncho Trẻ em

 

Sau buổi Huấn luyện An toàn cho Trẻ em bằng tiếng Anh rất thành công vào ngày 31 tháng 5 vừa qua tại nhà Xứ, chúng tôi kêu gọi tất cả thiện nguyện viên nói tiếng Việt vui lòng tham dự khóa Huấn luyện An toàn cho Trẻ em bằng tiếng Việt tại phòng họp Pavilion trong nhà Xứ từ 7 đến 9 giờ tối thứ Năm, ngày 7 tháng 6 năm 2018.  Đây là buổi Huấn luyện bắt buộc đối với tất cả các thiện nguyện viên.

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recommended Links

© 2017 Holy Family Parish - Maidstone​